Το να αγαπάς δεν είναι τίποτα το να σ' αγαπάνε είναι κάτι. 
Το αγαπάς και να σ' αγαπάνε είναι το παν!