Όλοι οι άνθρωποι κάποτε πεθαίνουν. 
Λίγοι όμως πραγματικά έζησαν