Η γλώσσα της καρδιάς δεν έχει ανάγκη από λέξεις για να εκφραστεί. 
Είναι γραμμένη στα μάτια.