Μερικές φορές το μόνο πράγμα, 
απ' το οποίο μπορείς να κρατηθείς, 
πρέπει να το αφήσεις να φύγει...